Game: Trực thăng yểm trợ
 


Chơi toàn màn hình Download
Hướng dẫn:
Kết hợp 4 phím A, S, D, W, di và click chuột trái để di chuyển trực thăng, ngắm bắn và dội bom. Tuyệt đối đề phòng những tay máy phục kích dưới mặt đất, chỉ cần một lần t


Quốc gia
 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vietfrie/public_html/phim/Classes/Database.php on line 11

Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vietfrie/public_html/phim/Classes/Database.php on line 19
Phòng chat công cộng!
 

Mr Khoa :
Mr Thắng :

Page Rank