Game: Tẩu thoát
 


Chơi toàn màn hình Download
Hướng dẫn:
Bạn chỉ cần dùng chuột di chuyển, click để khám phá căn buồng kho và tìm cách thoát ra. Mỗi đồ vật thu được sẽ có thông tin riêng, bạn đọc kỹ, suy luận tìm ra mã số mở kh


Quốc gia
 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vietfrie/public_html/phim/Classes/Database.php on line 11

Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vietfrie/public_html/phim/Classes/Database.php on line 19
Phòng chat công cộng!
 

Mr Khoa :
Mr Thắng :

Page Rank